Om oss

 

lommastrand

Lomma Företagsgrupp är en ekonomisk förening och grundades 1980. Vi ska fungera som ett gemensamt intresseorgan för kommunens alla företagare. Företagsgruppen arbetar för att informera, påverka, utbilda och samverka på lokal nivå. Här ska man kunna får hjälp och stöd i sitt företagande och få kontakt med andra företagare för utbyte av erfarenheter. Företagsgruppen arrangerar återkommande aktiviteter såsom studiebesök, seminarier och frukostmöten dit aktuella personer bjuds in för att hålla föredrag. Tanken är också att man ska kunna lära känna varandra under avslappnande och trevliga former.

Företagsgruppen fungerar som remissorgan i olika lokala frågor och har goda kontakter med Lomma kommun, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcenter Syd, Almi m.fl.

Ett av Företagsgruppens återkommande uppgifter är att utse Årets Företagare i Lomma Kommun. En aktivitet som är avsedd att stimulera företagande i kommunen och hitta företagare som kan fungera som förebild för andra företagare.

Som företagare ska du alltid känna dig välkommen till Lomma Företagsgrupp!