info@lommaforetagsgrupp.se

Anslag

Lomma Företagsgrupp beviljas anslag

Lomma Företagsgrupp tillsammans med Centrumföreningen Lommastråket har beviljats anslag av Sparbanksstiftelsen Skåne för projektet
Kompetensutveckling för näringsidkare i Lomma kommun med 18 000 kr.

Syftet med ansökan är att kunna genomföra ett antal kostnadsfria kompetensutvecklingsföreläsningar
för våra respektive medlemmar.

Det händer mycket i omvärlden och behovet av att hålla sig uppdaterad ökar.
Genom att inspirera lokalt tror vi att fler företag och företagare kan få del av vad som kanske kommer att krävas framöver.

Föreningarna kommer nu tillsammans välja ut tre olika ämnen som vi tror har stort intresse för våra medlemmar.

Mer information kommer under våren 2019.

Är det något ämne du tycker att vi ska ha med, skicka ett mail till oss på info@lommaforetagsgrupp.se