info@lommaforetagsgrupp.se

Vem vill du se som årets pristagare för 2018?

Ditt lokala företagsnätverk

Vem vill du se som årets pristagare 2018?

 

Årets Företagare och Årets Servicepris är prestigefyllda priser som delas ut i samband med kommunens Näringslivskväll under våren 2019.

Årets Företagare

Företagarna Öresund utser Årets Företagare i samarbete med Lomma Företagsgrupp. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerat som inspirationskälla och förebild för andra företagare.

 

Kriterier:

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska man uppfylla kriterier vad gäller:

  • Äga & Driva företaget
  • Vara en Ledare & Förebild
  • Visa Kreativitet & Innovation
  • Visa Lönsamhet & Tillväxt

 

 

 

Årets Servicepris

Lomma företagsgrupp utser varje år Årets Servicepris i kommunen. Allmänheten kommer med förslag på pristagare, med andra ord det kan bli ditt förslag som ligger till grund för årets pristagare.

Kriterier:

  • Håller en hög servicegrad och ger ett fint kundbemötande
  • Lyhördhet inför kundens behov
  • Är en förebild och inspirationskälla för andra inom ett serviceyrke
  • Arbetar i en verksamhet som lockar både lokala och långväga kunder
  • Är en god ambassadör för Lomma kommun
  • Är verksam i Lomma kommun

 

Vi vill ha ditt förslag tillsammans med en kort motivering senast 2019-01-31. Skicka in ditt förslag via www.lommaforetagsgrupp.se/nominering eller via mail info@lommaforetagsgrupp.se – märk  med ”Årets Företagare” respektive ”Årets Servicepris”.