info@lommaforetagsgrupp.se

Styrelse

Ditt lokala företagsnätverk

Ordförande

Anders Edenfjord, IT Service Syd AB

ordforande@lommaftg.se

Vice ordförande

Anders Mårtensson, AMT Consulting

viceordforande@lommaftg.se

Kassör

Per-Göran Nilsson, CE-Assistans Sverige AB

kassor@lommaftg.se

Sekreterare

Johan Kjellman, SEB Lomma

sekreterare@lommaftg.se

Ledamöter

Olle Hagmann, AB Kjell Hagmann

Marie Nilsson, Utvecklingsbyrån

Suppleanter

Lennart Andersson, Miljö- & marknadssupport i Lomma AB

Erik Hultgren, SHB Lomma

Henrik Lindén, Swedbank Lomma

Adjungerad

Kristina Johansson, Lomma Kommun