info@lommaforetagsgrupp.se

Om oss

Ditt lokala företagsnätverk

lommastrand

Lomma Företagsgrupp är en ekonomisk förening och grundades 1980. Vi fungerar som ett gemensamt intresseorgan för kommunens alla företagare. Företagsgruppen arbetar för att informera, påverka, utbilda och samverka på lokal nivå, ju fler vi är desto större möjligheter. Vi finns till för alla företagare i kommunen, från Alnarp i söder till Borgeby i norr. Här ska man kunna få hjälp och stöd i sitt företagande och få kontakt med andra företagare för utbyte av erfarenheter. Vi sitter på en gedigen kunskap och kompetens genom våra medlemmar. Vårt mål är att bidra till ett trivsamt företagsklimat där alla hjälps åt och bidrar till framgång. Lomma Företagsgrupp utser varje år Årets Företagare och Årets Servicepris i samarbete med Företagarna. En aktivitet som är avsedd att stimulera företagande i kommunen och hitta företagare som kan fungera som förebild för andra företagare. Företagsgruppen arrangerar återkommande aktiviteter såsom studiebesök, seminarier och frukostmöten dit aktuella personer bjuds in för att hålla föredrag. Tanken är också att man ska kunna lära känna varandra under avslappnande och trevliga former. Företagsgruppen fungerar som remissorgan i olika lokala frågor och har goda kontakter med Lomma kommun, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcenter Syd, Almi m.fl. Vi önska alla företagare välkomna till Lomma Företagsgrupp!  

Styrelsen består av:

Ordförande

Anders Edenfjord, IT Service Syd AB

ordforande@lommaftg.se

Vice ordförande

Anders Mårtensson, AMT Consulting

viceordforande@lommaftg.se

Kassör

Per-Göran Nilsson, CE-Assistans Sverige AB

kassor@lommaftg.se

Sekreterare

Johan Kjellman, SEB Lomma

sekreterare@lommaftg.se

Ledamöter

Olle Hagmann, AB Kjell Hagmann

Marie Nilsson, Utvecklingsbyrån

Suppleanter

Lennart Andersson, Miljö- & marknadssupport i Lomma AB

Erik Hultgren, SHB Lomma

Henrik Lindén, Swedbank Lomma

Adjungerad

Kristina Johansson, Lomma Kommun